Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky

Základní informace
o projektu

Popis projektu

Klíčové aktivity

Vědeckopopularizační semináře/konference

Podkladové materiály

Souhrnné publikace

Fotogalerie

Realizační tým

Účastníkům vědeckopopularizační konference na téma „Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?“ byly rozeslány souhrnné publikace z této konference, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizační konference a záznam přednášek a diskusí z konference.

 

2. srpna 2017

 


 

Účastníkům vědeckopopularizační konference na téma „Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?“ byly rozeslány certifikáty o absolvování této konference.

 

12. května 2017

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře/konference byly do programu konference na téma „Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

12. dubna 2017

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program vědeckopopularizační konference na téma „Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?“, podkladový materiál ke konferenci a přihláška pro zájemce o konferenci.

Závazná přihláška pro zájemce o konferenci a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na konferenci v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference.

Program konference a další informace o ní najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Podkladový materiál ke konferenci je k dispozici v sekci Podkladové materiály.

Konference se uskuteční 7. dubna 2017 od 9:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno, v přednáškové místnosti č. 6 ve čtvrtém patře budovy. Registrace účastníků konference bude probíhat od 9:00 hod.

  

6. března 2017

 


 

Vědeckopopularizační konference na téma „Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?“ se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 od 9:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno.

Vědeckopopularizační konference je šestnáctá klíčová aktivita v rámci projektu.

Podrobnější informace o konferenci včetně jejího programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků konference bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o konferenci.

 

2. března 2017

 


 

Účastníkům vědeckopopularizačního semináře na téma „Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize?“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

28. února 2017

 


 

Účastníkům vědeckopopularizačního semináře na téma „Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize?“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

25. listopadu 2016

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře/konference byly do programu semináře na téma „Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize?“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

14. listopadu 2016

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program vědeckopopularizačního semináře na téma „Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize?“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference.

Program semináře a další informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Podkladový materiál k semináři je k dispozici v sekci Podkladové materiály.

Seminář se uskuteční 11. listopadu 2016 od 9:30 hod. do 15:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno, v přednáškové místnosti č. 6 ve čtvrtém patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 9:00 hod.

 

10. října 2016

 


 

Vědeckopopularizační seminář na téma „Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize?“ se uskuteční v pátek 11. listopadu 2016 od 9:30 hod. do 15:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno.

Vědeckopopularizační seminář je patnáctá klíčová aktivita v rámci projektu.

Podrobnější informace o semináři včetně jeho programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

19. září 2016

 


 

Účastníkům vědeckopopularizačního semináře na téma „65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost?“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

18. července 2016

 


 

Účastníkům vědeckopopularizačního semináře na téma „65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost?“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

3. května 2016

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře/konference byly do programu semináře na téma „65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost?“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

11. dubna 2016

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program vědeckopopularizačního semináře na téma „65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost?“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference.

Program semináře a další informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Podkladový materiál k semináři je k dispozici v sekci Podkladové materiály.

Seminář se uskuteční 8. dubna 2016 od 9:30 hod. do 15:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno, v přednáškové místnosti č. 6 ve čtvrtém patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 9:00 hod.

 

7. března 2016

 


 

Vědeckopopularizační seminář na téma „65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost?“ se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 od 9:30 hod. do 15:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno.

Vědeckopopularizační seminář je čtrnáctá klíčová aktivita v rámci projektu.

Podrobnější informace o semináři včetně jeho programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

2. března 2016

 


 

Účastníkům vědeckopopularizačního semináře na téma „Evropská unie a její proměny v období globální nestability“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

29. února 2016

 


 

Účastníkům vědeckopopularizačního semináře na téma „Evropská unie a její proměny v období globální nestability“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

18. prosince 2015

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře/konference byly do programu semináře na téma „Evropská unie a její proměny v období globální nestability“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

23. listopadu 2015

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program vědeckopopularizačního semináře na téma „Evropská unie a její proměny v období globální nestability“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference.

Program semináře a další informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Podkladový materiál k semináři je k dispozici v sekci Podkladové materiály.

Seminář se uskuteční 20. listopadu 2015 od 9:30 hod. do 15:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno, v přednáškové místnosti č. 6 ve čtvrtém patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 9:00 hod.

 

19. října 2015

 


 

Vědeckopopularizační seminář na téma „Evropská unie a její proměny v období globální nestability“ se uskuteční v pátek 20. listopadu 2015 od 9:30 hod. do 15:30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., Rašínova 2, Brno.

Vědeckopopularizační seminář je třináctá klíčová aktivita v rámci projektu.

Podrobnější informace o semináři včetně jeho programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

18. září 2015

 


 

Účastníkům vědeckopopularizační konference na téma „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“ byly rozeslány souhrnné publikace z této konference, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizační konference a záznam přednášek a diskusí z konference.

 

21. července 2015

 


 

Účastníkům vědeckopopularizační konference na téma „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“ byly rozeslány certifikáty o absolvování této konference.

 

20. května 2015

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře/konference byly do programu konference na téma „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

14. dubna 2015

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program vědeckopopularizační konference na téma „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“, podkladový materiál ke konferenci a přihláška pro zájemce o konferenci.

Závazná přihláška pro zájemce o konferenci a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na konferenci v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference.

Program konference a další informace o ní najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Podkladový materiál ke konferenci je k dispozici v sekci Podkladové materiály.

Konference se uskuteční 10. dubna 2015 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků konference bude probíhat od 8:30 hod.

 

9. března 2015

 


 

Vědeckopopularizační konference na téma „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“ se uskuteční v pátek 10. dubna 2015 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno.

Vědeckopopularizační konference je dvanáctá klíčová aktivita v rámci projektu.

Podrobnější informace o konferenci včetně jejího programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků konference bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o konferenci.

 

2. března 2015

 


 

Účastníkům vědeckopopularizační konference na téma „Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy“ byly rozeslány souhrnné publikace z této konference, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizační konference a záznam přednášek a diskusí z konference.

 

27. února 2015

 


 

Účastníkům vědeckopopularizační konference na téma „Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy“ byly rozeslány certifikáty o absolvování této konference.

 

22. prosince 2014

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře/konference byly do programu konference na téma „Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

25. listopadu 2014

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program vědeckopopularizační konference na téma „Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy“, podkladový materiál ke konferenci a přihláška pro zájemce o konferenci.

Závazná přihláška pro zájemce o konferenci a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na konferenci v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference.

Program konference a další informace o ní najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Podkladový materiál ke konferenci je k dispozici v sekci Podkladové materiály.

Konference se uskuteční 21. listopadu 2014 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Domu umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále (sál č. 107), Malinovského náměstí 2, Brno. Registrace účastníků konference bude probíhat od 8:30 hod.

 

20. října 2014

 


 

Vědeckopopularizační konference na téma „Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy“ se uskuteční v pátek 21. listopadu 2014 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno.

Vědeckopopularizační konference je jedenáctá klíčová aktivita v rámci projektu.

Podrobnější informace o konferenci včetně jejího programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků konference bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o konferenci.

 

15. září 2014

 


 

Účastníkům vědeckopopularizační konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“ byly rozeslány souhrnné publikace z této konference, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizační konference a záznam přednášek a diskusí z konference.

 

7. srpna 2014

 


 

Účastníkům vědeckopopularizační konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“ byly rozeslány certifikáty o absolvování této konference.

 

16. května 2014

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře/konference byly do programu konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

14. dubna 2014

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program vědeckopopularizační konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“, podkladový materiál ke konferenci a přihláška pro zájemce o konferenci.

Závazná přihláška pro zájemce o konferenci a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na konferenci v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference.

Program konference a další informace o ní najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Podkladový materiál ke konferenci je k dispozici v sekci Podkladové materiály.

Konference se uskuteční 11. dubna 2014 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Domu umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále (sál č. 107), Malinovského náměstí 2, Brno. Registrace účastníků konference bude probíhat od 8:30 hod.

 

11. března 2014

 


 

Vědeckopopularizační konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“ se uskuteční v pátek 11. dubna 2014 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno.

Vědeckopopularizační konference je desátá klíčová aktivita v rámci projektu.

Podrobnější informace o konferenci včetně jejího programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře/konference. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků konference bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o konferenci.

 

24. února 2014

 


 

Účastníkům devátého vědeckopopularizačního semináře na téma Krize eurozóny: současný stav a perspektivy byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

21. února 2014

 


 

Účastníkům devátého vědeckopopularizačního semináře na téma „Krize eurozóny: současný stav a perspektivy“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

16. prosince 2013

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu devátého semináře na téma Krize eurozóny: současný stav a perspektivy“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

25. listopadu 2013

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program devátého vědeckopopularizačního semináře na téma „Krize eurozóny: současný stav a perspektivy“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 22. listopadu 2013 od 9 hod. do 15 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.30 hod.

 

22. října 2013

 


 

Devátý vědeckopopularizační seminář na téma „Krize eurozóny: současný stav a perspektivy“ se uskuteční v pátek 22. listopadu 2013 od 9 hod. do 15 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

18. září 2013

 


 

Účastníkům osmého vědeckopopularizačního semináře na téma „20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

2. srpna 2013

 


 

Účastníkům osmého vědeckopopularizačního semináře na téma „20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

6. května 2013

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu osmého semináře na téma „20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

23. dubna 2013

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program osmého vědeckopopularizačního semináře na téma „20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 19. dubna 2013 od 9 hod. do 15 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.30 hod.

 

19. března 2013

 


 

Osmý vědeckopopularizační seminář na téma „20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“ se uskuteční v pátek 19. dubna 2013 od 9 hod. do 15 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

4. března 2013

 


 

Účastníkům sedmého vědeckopopularizačního semináře na téma „Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

28. února 2013

 


 

Účastníkům sedmého vědeckopopularizačního semináře na téma „Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

14. prosince 2012

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu sedmého semináře na téma „Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

19. listopadu 2012

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program sedmého vědeckopopularizačního semináře na téma „Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další podrobnější informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 16. listopadu 2012 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

 

16. října 2012

 


 

Sedmý vědeckopopularizační seminář na téma „Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?“ se uskuteční v pátek 16. listopadu 2012 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

14. září 2012

 


 

Účastníkům šestého vědeckopopularizačního semináře na téma „Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

13. srpna 2012

 


 

Účastníkům šestého vědeckopopularizačního semináře na téma „Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

13. června 2012

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu šestého semináře na téma „Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

10. května 2012

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program šestého vědeckopopularizačního semináře na téma „Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další podrobnější informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 4. května 2012 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

 

4. dubna 2012

 


 

Šestý vědeckopopularizační seminář na téma „Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?“ se uskuteční v pátek 4. května 2012 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Základní informaci o semináři lze získat v sekci Klíčové aktivity – Klíčová aktivita číslo 6.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

27. března 2012

 


 

Účastníkům pátého vědeckopopularizačního semináře na téma „Evropský institucionální rámec a základy globální regulace“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

26. března 2012

 


 

Účastníkům pátého vědeckopopularizačního semináře na téma „Evropský institucionální rámec a základy globální regulace“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

12. ledna 2012

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu pátého semináře na téma „Evropský institucionální rámec a základy globální regulace“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

6. prosince 2011

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program pátého vědeckopopularizačního semináře na téma „Evropský institucionální rámec a základy globální regulace“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další podrobnější informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 25. listopadu 2011 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

 

27. října 2011

 


 

Pátý vědeckopopularizační seminář na téma „Evropský institucionální rámec a základy globální regulace“ se uskuteční v pátek 25. listopadu 2011 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Základní informaci o semináři lze získat v sekci Klíčové aktivity – Klíčová aktivita číslo 5.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

30. září 2011

 


 

Účastníkům čtvrtého vědeckopopularizačního semináře na téma „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

22. září 2011

 


 

Účastníkům čtvrtého vědeckopopularizačního semináře na téma „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

17. června 2011

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu čtvrtého semináře na téma „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

10. května 2011

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program čtvrtého vědeckopopularizačního semináře na téma „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další podrobnější informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 6. května 2011 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

 

4. dubna 2011

 


 

Čtvrtý vědeckopopularizační seminář na téma „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států“ se uskuteční v pátek 6. května 2011 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Základní informaci o semináři lze získat v sekci Klíčové aktivity – Klíčová aktivita číslo 4.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

7. března 2011

 


 

Účastníkům třetího vědeckopopularizačního semináře na téma „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

28. února 2011

 


 

Účastníkům třetího vědeckopopularizačního semináře na téma „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

20. prosince 2010

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu třetího semináře na téma „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

18. listopadu 2010

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program třetího vědeckopopularizačního semináře na téma „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další podrobnější informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 12. listopadu 2010 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

 

12. října 2010

 


 

Třetí vědeckopopularizační seminář na téma „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“ se uskuteční v pátek 12. listopadu 2010 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

Základní informaci o semináři lze získat v sekci Klíčové aktivity – Klíčová aktivita číslo 3.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

24. září 2010

 


 

Účastníkům druhého vědeckopopularizačního semináře na téma „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

 

24. srpna 2010

 


 

Účastníkům druhého vědeckopopularizačního semináře na téma „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

4. června 2010

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu druhého semináře na téma „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

12. května 2010

 


 

Na stránkách byl uveřejněn program druhého vědeckopopularizačního semináře na téma „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další podrobnější informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 7. května 2010 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, Brno, v aule v přízemí budovy (vedle recepce). Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

 

6. dubna 2010

 


 

Druhý vědeckopopularizační seminář na téma „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“ se uskuteční v pátek 7. května 2010 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, Brno, v aule v přízemí budovy (vedle recepce).

Základní informaci o semináři lze získat v sekci Klíčové aktivity – Klíčová aktivita číslo 2.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

1. března 2010

 

 

Účastníkům prvního vědeckopopularizačního semináře na téma „Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“ byly rozeslány souhrnné publikace z tohoto semináře, které obsahují výkladový text k tématu vědeckopopularizačního semináře a záznam přednášek a diskusí ze semináře.

Souhrnná publikace z prvního vědeckopopularizačního semináře je rovněž k dispozici na těchto stránkách v sekci Souhrnné publikace ze seminářů.

 

15. února 2010

 


 

Účastníkům prvního vědeckopopularizačního semináře na téma „Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“ byly rozeslány certifikáty o absolvování tohoto semináře.

 

7. prosince 2009

 


 

V sekci Vědeckopopularizační semináře byly do programu prvního semináře na téma „Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“ přidány prezentace jednotlivých přednášejících.

 

18. listopadu 2009


 

Na stránkách byl uveřejněn program prvního vědeckopopularizačního semináře na téma „Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“, podkladový materiál k semináři a přihláška pro zájemce o seminář.

Závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání jsou k dispozici pod odkazem Přihláška na seminář v této sekci (Novinky) a rovněž v sekci Vědeckopopularizační semináře.

Program semináře a další podrobnější informace o něm najdete v sekci Vědeckopopularizační semináře. Podkladový materiál je k dispozici v sekci Podkladové materiály k seminářům.

Seminář se uskuteční 13. listopadu 2009 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, Brno, v aule v přízemí budovy (vedle recepce). Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.


22. října 2009První vědeckopopularizační seminář na téma „Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“ se uskuteční v pátek 13. listopadu 2009 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, Brno, v aule v přízemí budovy (vedle recepce).

Základní informaci o semináři lze získat v sekci Klíčové aktivity – Klíčová aktivita číslo 1.

Podrobnější informace o semináři včetně programu brzy uveřejníme v sekci Vědeckopopularizační semináře. Vzhledem k nutnosti registrace účastníků semináře bude na těchto stránkách rovněž k dispozici závazná přihláška pro zájemce o seminář.

 

8. října 2009 

Dne 1. září 2009 byla zahájena realizace projektu „Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace“, který je financován z Evropského sociálního fondu (85 %) a ze státního rozpočtu České republiky (15 %) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na těchto internetových stránkách můžete najít základní informace o projektu, podrobný popis projektu, přehled klíčových aktivit, které budou uskutečněny v průběhu řešení projektu, a složení týmu, který bude projekt realizovat.

 

11. září 2009Autorem stránek je votypka.vaclav@seznam.cz

 

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu