Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?“ najdete souhrnnou publikaci ze stejnojmenné vědeckopopularizační konference. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizační konferenci. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizační konference. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Brexit, imigrace, finanční rizika: zvládne EU své krize?“ najdete souhrnnou publikaci ze stejnojmenného vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „65 let od podpisu první integrační smlouvy: má Evropská unie budoucnost?“ najdete souhrnnou publikaci ze stejnojmenného vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Evropská unie a její proměny v období globální nestability“ najdete souhrnnou publikaci ze stejnojmenného vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy. 

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“ najdete souhrnnou publikaci ze stejnojmenné vědeckopopularizační konference. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizační konferenci. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizační konference. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy“ najdete souhrnnou publikaci ze stejnojmenné vědeckopopularizační konference. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizační konferenci. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizační konference. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“ najdete souhrnnou publikaci ze stejnojmenné vědeckopopularizační konference. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizační konferenci. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizační konference. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace Krize eurozóny: současný stav a perspektivy najdete souhrnnou publikaci z devátého vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“ najdete souhrnnou publikaci z osmého vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Řešení eurokrize: federalizace, nebo rozpad eurozóny?“ najdete souhrnnou publikaci ze sedmého vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU?“ najdete souhrnnou publikaci ze šestého vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Evropský institucionální rámec a základy globální regulace najdete souhrnnou publikaci z pátého vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států“ najdete souhrnnou publikaci ze čtvrtého vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Souhrnná publikace „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“ najdete souhrnnou publikaci z třetího vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

Souhrnná publikace „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“

 

 Pod odkazem Souhrnná publikace „Potenciální ekonomické a sociální účinky vyplývající z Lisabonské smlouvy pro členské státy EU“ najdete souhrnnou publikaci z druhého vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.

 

 

 

 

 

Souhrnná publikace „Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“

 

Pod odkazem Souhrnná publikace „Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“ najdete souhrnnou publikaci z prvního vědeckopopularizačního semináře. Sestává ze tří částí. První část tvoří výkladový text, který je úvodem do tématu probíraného na vědeckopopularizačním semináři. V dalších dvou částech publikace jsou zaznamenány přednášky a diskuse v dopoledním a odpoledním bloku vědeckopopularizačního semináře. Obsah přednášek a diskusí tematicky navazuje na výkladový text, rozvíjí ho a doplňuje ho o další problémové okruhy.


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu