Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Fotky ze šestnácté vědeckopopularizační konference

Fotky z patnáctého vědeckopopularizačního semináře

Fotky ze čtrnáctého vědeckopopularizačního semináře

Fotky ze třináctého vědeckopopularizačního semináře

Fotky z dvanácté vědeckopopularizační konference

Fotky z jedenácté vědeckopopularizační konference

Fotky z desáté vědeckopopularizační konference

Fotky z devátého vědeckopopularizačního semináře

Fotky z osmého vědeckopopularizačního semináře

Fotky ze sedmého vědeckopopularizačního semináře

Fotky ze šestého vědeckopopularizačního semináře

Fotky z pátého vědeckopopularizačního semináře

Fotky ze čtvrtého vědeckopopularizačního semináře

Fotky z třetího vědeckopopularizačního semináře

Fotky z druhého vědeckopopularizačního semináře

Fotky z prvního vědeckopopularizačního semináře


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu