Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Vědeckopopularizační konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“ se uskuteční 11. dubna 2014 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Domu umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále (sál č. 107), Malinovského náměstí 2, Brno. Registrace účastníků konference bude probíhat od 8:30 hod.

V této sekci najdete program konference a další informace o konferenci.

Pod odkazem Přihláška na konferenci je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o konferenci a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizační konference obdrží za její absolvování certifikát.

 

 

 

Rozdíly v konkurenceschopnosti

mezi státy EU –

předpoklady a bariéry jejich překonání

 

 

Vědeckopopularizační konference

 

 

realizovaná v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128). Projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,

od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.

 

 

Termín konání:                        11. dubna 2014

 

Místo konání:                           Dům umění města Brna

                                                                      Galerie Jaroslava Krále (sál č. 107)

                                         Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno

 

Doba trvání konference:      9:00 – 16:00 hod.

                                        (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

Pořadatel:                                NEWTON College, a. s.

 

Spolupořadatel:                     Evropské hnutí v České republice

 

Partner:                                    Česká spořitelna, a. s.

 

 

 

Program vědeckopopularizační konference

(přednášející a jejich příspěvky na konferenci)

 

 

9:00 – 12:00                  Dopolední blok

 

·        Zahájení konference

      PhDr. Jiří Malý, Ph.D., manažer projektu

      Roman Pavlík, člen Výkonného výboru Evropského hnutí v České republice

·     Konkurenceschopnost: problémy jejího měření a důsledky její rozdílné úrovně mezi zeměmi EU (prezentace ke stažení)

      PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·    Konkurenceschopnost v zrcadle rozdílných modelů globálního vládnutí bez globální vlády (prezentace ke stažení)

      Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

·    Výzkum a inovace v centru zájmu při zvyšování konkurenceschopnosti EU a jejích členských zemí: úspěchy a selhání (prezentace ke stažení)

      Ing. Karel Mráček, CSc., člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·    Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky (prezentace ke stažení)

      Ing. Martin Štícha, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

11:30 – 12:00                         Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00               Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:00               Odpolední blok

·     Erste inovační barometr měřítko konkurenčního potenciálu v EU (prezentace ke stažení)

Ing. Tomáš Kozelský, EU Office, Česká spořitelna, a. s.

·      Vliv práva EU na konkurenceschopnost Evropské unie (prezentace ke stažení)

      Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·        Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny (prezentace ke stažení)

      Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

14:30 – 15:30                        Diskuse k odpolednímu bloku

15:30 – 16:00                        Číše vína

 

 

 

 

 

 


   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu