Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Vědeckopopularizační konference na téma „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“ se uskuteční 10. dubna 2015 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků konference bude probíhat od 8:30 hod.

V této sekci najdete program konference a další informace o konferenci.

Pod odkazem Přihláška na konferenci je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o konferenci a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizační konference obdrží za její absolvování certifikát a souhrnnou publikaci z konference.

 

 

 

Postavení a vztahy Evropské unie a USA

v měnící se globální ekonomice

 

 

Vědeckopopularizační konference

 

 

realizovaná v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128). Projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,

od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.

 

 

Termín konání:                      10. dubna 2015

 

Místo konání:                         Moravské zemské muzeum

                                                   Dietrichsteinský palác – přednáškový sál v 1. patře

                                       Zelný trh 8, 659 37 Brno

 

Doba trvání konference:     9:00 – 16:00 hod.

                                       (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

Pořadatel:                               NEWTON College, a. s.

 

Spolupořadatel:                    Evropské hnutí v České republice

 

Hlavní partner:                      Česká spořitelna, a. s.

 

Mediální partner:                   EurActiv.cz

 

 

 

Program vědeckopopularizační konference

(přednášející a jejich příspěvky na konferenci)

 

 

9:00 – 12:00      Dopolední blok

 

·       Zahájení konference

      PhDr. Jiří Malý, Ph.D., manažer projektu

      Viktor Chvátal, Evropské hnutí v České republice

·     Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky (prezentace ke stažení)

      PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·    Porovnání vývoje států BRICS a G7 ve světové ekonomice (prezentace ke stažení)

      doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

·    Inovační výkonnost jako faktor konkurenceschopnosti EU a USA v globální ekonomice (prezentace ke stažení)

      Ing. Karel Mráček, CSc., člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·     Nová etapa adaptace strategie USA v globálním vládnutí (prezentace ke stažení)

      Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ekonomický ústav Slovenské akademie věd

·    Příprava obchodní dohody EU a USA (TTIP)

      Ing. Mgr. Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

 

11:30 – 12:00           Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00    Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:00    Odpolední blok

 

·       Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), jeho předpokládané přínosy a možná rizika (prezentace ke stažení)

      Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce bilaterální mimoevropské spolupráce, ekonomické diplomacie a mezinárodních ekonomických institucí

·     Problémy eurozóny a jejich vliv na postavení EU v globální ekonomice (prezentace ke stažení)

      Ing. Jan Jedlička, manažer EU Office, Česká spořitelna, a. s.

·    Vztahy USA a EU pohledem primárního práva Evropské unie (prezentace ke stažení)

      Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·    Vládní regulace a podnikání srovnání kvality podnikatelského prostředí v EU a USA (prezentace ke stažení)

      Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

15:00 – 15:30           Diskuse k odpolednímu bloku

15:30 – 16:00           Číše vína

 


   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu