Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Ing. Ivana Dostálová

Lektor

Lektor v souladu s pokyny manažera projektu přednáší na jednotlivých vědeckopopularizačních seminářích a zabezpečuje kontakty s akademickými pracovníky a studenty vysokých škol. Má na starosti rešerše a překlady zahraniční literatury za účelem přípravy podkladových materiálů pro jednotlivé vědeckopopularizační semináře. Připravuje podklady pro hodnocení počtu úspěšně podpořených osob v rámci jednotlivých vědeckopopularizačních seminářů a podle pokynů manažera projektu toto hodnocení provádí.

Tímto způsobem se podílí na realizaci všech klíčových aktivit v rámci projektu.

 

Profesní životopis

Odborná praxe:

2001-            Ministerstvo financí ČR, odbor Evropská unie, oddělení koordinace hospodářských politik – analytik

1995-2001   Economia a. s., týdeník Ekonom – redaktorka zahraniční rubriky

1992-1994   Ústav pro hospodářskou politiku – vedoucí redaktorka časopisu Národní hospodářství

1990-1992  Federální ministerstvo pro strategické plánování, poté přejmenované na Federální ministerstvo hospodářství – analytik (zpracovávání makroekonomických analýz)

1988-1990   SPK, odbor obrany – překlady a analýzy zahraničních studií

1986-1988   Ministerstvo zdravotnictví – odborná referentka

1975-1986   Centrotex – odbor Public Relations

 

Další pracovní aktivity:

2006-            NEWTON College, a. s. – vědecká pracovnice

2004-2008  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky – vědecká pracovnice

 

Praxe v zahraničí:

1979-1983   Obchodní oddělení FMZO, Montreal – sekretářka a účetní

 

Vzdělání:

1988             všeobecná státní zkouška – angličtina (Jazyková škola Praha)

1987             odborná státní zkouška – angličtina (JASPEX, PF UK)

1975             absolutorium Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Znalosti získané v zahraničí:

2004             Rakousko – kurs Koordinace hospodářské politiky EU (EK)

2001             Rakousko – kurs Řízení veřejných výdajů (MMF)

2000             USA – studijní pobyt e-commerce (Ministerstvo zahraničí USA)

1991             Japonsko – makroekonomický seminář (japonská vláda)

 

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu