Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.

Bývalá manažerka projektu

 

Profesní životopis

Odborná praxe:

2005-2010   NEWTON College, a. s. – prorektorka pro vědu a výzkum

2001-2009   Vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky při Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

1992-2000   Economia, a. s. – zástupce šéfredaktora a později šéfredaktorka týdeníku Ekonom, prestižní ceny za ekonomickou žurnalistiku – 1996 City Bank Award for Excellence in Journalism, 1997 Cena Jaroslava Preisse, 1998 Cena guvernéra České národní banky

1990-1992   Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci – poradkyně ministra

1981-1990   Ekonomický ústav ČSAV – vedoucí vědecká pracovnice, vedoucí týmu pro průmyslovou a strukturální politiku, členka vědecké rady

1966-1981   Ústav pro ekonomiku a řízení vědeckotechnického rozvoje, od roku 1974 vedoucí hlavního úkolu SPEV „Výzkumný a vývojový potenciál ČSSR v kontextu mezinárodního srovnání“

 

Další pracovní aktivity:

2001-2009   členka Teamu Europe a externí lektor Informačního centra EU při delegaci EK v Praze

2001-2002   členka užšího autorského expertního týmu pro zpracování studie „Sociální a ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie“ podle projektu zadaného Radou vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii

2000-2001   členka užšího autorského expertního týmu pro zpracování studie „Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie“ podle projektu zadaného Radou vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii

1996-2000   Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Výzkumné středisko integrace ČR do evropské ekonomiky – vědecká pracovnice

1998             organizace zpracování a autorská účast na zprávě Human Development Report 1998 v rámci United Nations Development Programme

1993-1996   garant národního výzkumu pro Privatization Project – Open Society Fund, CEU, průběžné organizování výzkumu a zpracovávání národních zpráv (dvakrát ročně) podle požadavků zadavatele, hlavní témata – ekonomická transformace, privatizace, kapitálový trh, zahraniční obchod

 

Vzdělání:

2004             docent, mezinárodní obchod

1982             ukončení externí vědecké přípravy na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomika průmyslu

1965             absolutorium Vysoké škole ekonomické v Praze, obor národohospodářské plánování


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu