Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizačním

PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

Manažer projektu a vědecký pracovník

Manažer projektu garantuje odbornou kvalitu podkladových materiálů pro všechny vědeckopopularizační semináře, které jsou jádrem klíčových aktivit, kvalitu organizační přípravy těchto seminářů i kvalitu zpracovaných souhrnných publikací. Schvaluje zařazení článků vybraných věcným manažerem do časopisu Scientia et Societas.

Tímto způsobem se podílí na realizaci všech klíčových aktivit v rámci projektu.

Vědecký pracovník vystupuje na seminářích s vlastní vědeckopopularizační prezentací a podílí se na zpracování textu pro podkladové materiály k jednotlivým vědeckopopularizačním seminářům i na zpracování souhrnných publikací k jednotlivým klíčovým aktivitám vlastními vědeckopopularizačními texty.

Tímto způsobem se podílí na realizaci všech klíčových aktivit v rámci projektu.

 

Profesní životopis

Odborná praxe:

2010-            NEWTON College, a. s., ředitel Institutu evropské integrace

2005-            NEWTON College, a. s., Institut evropské integrace – vědecký pracovník, výkonný redaktor časopisu Scientia et Societas

2002-            Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky – vědecký pracovník

2001-2002   Ministerstvo financí ČR – poradce ministra (zaměření: vývoj veřejných rozpočtů a makroekonomických ukazatelů)

2000-2001   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – poradce ministra a náměstka ministra (zaměření: makroekonomický vývoj a hospodářská politika)

1996-2000   Economia a. s., týdeník Ekonom – redaktor a komentátor (zaměření: hospodářská politika, evropská integrace)

 

Další pracovní aktivity:

2003-2005   Bankovní akademie v Praze – lektor v oboru mikroekonomie, makroekonomie, evropská integrace

2000-2001   zpracování podkladové výzkumné práce „Analýza připravenosti České republiky na zavedení eura v současnosti a v dlouhodobější perspektivě – očekávané přínosy a rizika“ ke studii „Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské unie“ pro Radu vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii

 

Vzdělání:

2000             ukončení doktorského studia na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (disertační práce na téma Komparace makroekonomických pohledů na spotřebu a spoření domácností: problém predikce a hospodářskopolitického působení na míru úspor domácností)

1996             absolutorium Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (diplomová práce na téma Pohledy teoretické ekonomie na proces utváření evropské měnové unie)


 

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu