Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Vědeckopopularizační konference na téma „Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy“ se uskuteční 21. listopadu 2014 od 9 hod. do 16 hod. v prostorách Domu umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále (sál č. 107), Malinovského náměstí 2, Brno. Registrace účastníků konference bude probíhat od 8:30 hod.

V této sekci najdete program konference a další informace o konferenci.

Pod odkazem Přihláška na konferenci je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o konferenci a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizační konference obdrží za její absolvování certifikát a souhrnnou publikaci z konference.

 

 

 

Makroekonomické nerovnováhy

a krize v eurozóně:

účinnost dosavadního řešení

a možné alternativy

 

 

Vědeckopopularizační konference

 

 

realizovaná v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128). Projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,

od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.

 

 

Termín konání:                     21. listopadu 2014

 

Místo konání:                        Dům umění města Brna

                                                  Galerie Jaroslava Krále (sál č. 107)

                                      Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno

 

Doba trvání konference:    9:00 – 16:00 hod.

                                      (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

Pořadatel:                              NEWTON College, a. s.

 

Spolupořadatel:                   Evropské hnutí v České republice

 

Hlavní partner:                     Česká spořitelna, a. s.

 

Mediální partner:                  EurActiv.cz

 

 

 

Program vědeckopopularizační konference

(přednášející a jejich příspěvky na konferenci)

 

 

9:00 – 12:00      Dopolední blok

 

·     Zahájení konference

      PhDr. Jiří Malý, Ph.D., manažer projektu

      Mgr. Jan Ponížil, vedoucí vzdělávacích aktivit Evropského hnutí v České republice

·     Krize v eurozóně: nekonečný příběh? (prezentace ke stažení)

      PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·     Vnější a vnitřní ekonomické nerovnováhy v eurozóně (prezentace ke stažení)

      doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

·     Nerovnováhy v eurozóně – chyby v projektu jednotné měny, nebo v prováděcích politikách? (prezentace ke stažení)

      prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

·     Vyhodnocení makroekonomických nerovnováh ze strany Evropské komise (prezentace ke stažení)

      Ing. Zdeněk Čech, Ph.D., M.A., ekonomický poradce, Zastoupení Evropské komise v České republice

·     Nové tendence v zápase o pozice v globálním vládnutí (prezentace ke stažení)

      Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ekonomický ústav Slovenské akademie věd

 

11:30 – 12:00          Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00    Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:00    Odpolední blok

 

·     Možné budoucí scénáře vývoje eurozóny (prezentace ke stažení)

      Ing. Jan Jedlička, manažer EU Office, Česká spořitelna, a. s.

·     Problémy finančního sektoru jako jeden ze zdrojů ekonomických nerovnováh v eurozóně (prezentace ke stažení)

      Ing. Karel Mráček, CSc., člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·     Primární právo EU jako jedna z příčin makroekonomických nerovnováh v eurozóně (prezentace ke stažení)

      Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·     Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst? (prezentace ke stažení)

      Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

15:00 – 15:30          Diskuse k odpolednímu bloku

15:30 – 16:00          Číše vína

 

   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu