Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Ing. Karel Mráček, CSc.

Věcný manažer a vědecký pracovník

Věcný manažer koncipuje věcnou náplň podkladových materiálů pro jednotlivé vědeckopopularizační semináře a věcnou náplň souhrnných publikací k jednotlivým klíčovým aktivitám. Působí jako odborný redaktor souhrnných publikací. Navrhuje články k publikaci v časopise Scientia et Societas.

Tímto způsobem se podílí na realizaci všech klíčových aktivit v rámci projektu.

Vědecký pracovník vystupuje na seminářích s vlastní vědeckopopularizační prezentací a podílí se na zpracování textu pro podkladové materiály k jednotlivým vědeckopopularizačním seminářům i na zpracování souhrnných publikací k jednotlivým klíčovým aktivitám vlastními vědeckopopularizačními texty.

Tímto způsobem se podílí na realizaci všech klíčových aktivit v rámci projektu.

 

Profesní životopis

Odborná praxe:

2006-            NEWTON College, a. s. – vědecký pracovník

2004-2008  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky – vědecký pracovník

2000-2003   Československá obchodní banka, a. s., ústředí, odbor Strategického plánování – analytik-expert, odbor Strategie a koordinace procesů – koordinátor procesů, člen merger týmu

1993-2000   Investiční a poštovní banka, a. s. – vedoucí odboru marketingu, odbor Strategie a souhrnný obchodní plán – analytik-expert, vedení projektů

1991-1992   Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, Praha – vedoucí odboru pro výzkum privatizace a chování podniků, vedoucí odboru vědeckotechnické politiky, spolupráce s OECD

1986-1991   Výzkumný ústav pro vědeckotechnický rozvoj, Praha – vědecký tajemník a vedoucí odboru pro výzkum vědeckotechnického potenciálu

1971-1986   Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV – odborný pracovník, od roku 1981 vědecký pracovník a vedoucí projektů v oblasti teorie a organizace vědy, vědní a technologická politika, vztahy vědy, techniky a společnosti

1971              MÚZO, analytik-programátor

 

Další pracovní aktivity:

účast na zpracování Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008, na pravidelné roční analýze výzkumu a vývoje v ČR (RVV ČR) a dalších dokumentech v dané oblasti

člen předsednictva Asociace výzkumných organizací

člen pracovní skupiny Asociace inovačního podnikání

člen redakční rady Inovační podnikání a transfer technologií

člen Československé společnosti ekonomické

 

Vzdělání:

1981             vědecká aspirantura na Ekonomickém ústavu ČSAV, udělení hodnosti kandidáta ekonomických věd

1970             absolutorium Vysoké školy ekonomické v Praze

 

 


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu