Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Václav Votýpka

Administrativní pracovník, ICT technik

Administrativní pracovník zabezpečuje projekt po stránce administrativní podle pokynů manažera projektu a věcného manažera. Poskytuje podporu při organizaci vědeckopopularizačních seminářů v rámci projektu.

Tímto způsobem se podílí na realizaci všech klíčových aktivit v rámci projektu.

ICT technik má v náplni práce tvorbu, aktualizaci a správu internetových stránek projektu a zajištění internetové prezentace publikačních výstupů projektu. Činnost provádí na základě pokynů manažera projektu a věcného manažera.

Tímto způsobem se podílí na realizaci všech klíčových aktivit v rámci projektu.

 

 


 

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu