Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

 

Odborný pracovník

 

Odborný pracovník má na starosti rešerše a překlady zahraniční literatury za účelem přípravy podkladových materiálů pro jednotlivé vědeckopopularizační semináře. Je zodpovědný za výběr a zpracování pramenů informujících o výsledcích výzkumu vybraných aspektů evropské integrace. Přednáší na jednotlivých vědeckopopularizačních seminářích. Připravuje podklady pro hodnocení počtu úspěšně podpořených osob v rámci jednotlivých vědeckopopularizačních seminářů a podle pokynů manažera projektu toto hodnocení provádí.

Tímto způsobem se podílí na realizaci všech klíčových aktivit v rámci projektu.

 

 

 


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu